Aktuelle indberetninger til Indenrigs- og Boligministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner
Budget for regioner

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner
Særlige regnskabsoplysninger for regioner
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne
Kommunale bruttodriftsindtægter og bruttodriftsomkostninger
vedr. parkering
Provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme

Momsrefusion, likviditet og gæld:
Momsrefusion Åben for indberetning af momsrefusion for marts 2021
og for endelig afregning for 2020
Revisors godkendelse af momsrefusion Åben for revisors godkendelse af momsref. vedr. 2020
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 1. kvt. 2021

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat for 2006 og tidligere år Åben for indberetning af selskabsskatteoplysninger
vedr. indkomståret 2019
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem Åben for indberetning af selskabsskatteoplysninger
vedr. indkomståret 2019
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje samt
refinansiering af regionale afdrag
Kommunale lånepuljer, særtilskud,
frigivelse af deponerede midler med mere
Åben for ansøgning om frigivelse af deponerede midler for 2021

Spørgeskemaer:
Oversigt over låneoptagelse og lånepuljer Åben for indberetning vedr. låneoptagelsen i 2020

Øvrige indberetninger:
Oplysninger til Danmarks Statistik Åben for indberetning af handelskreditoplysninger
og derivatoplysninger for 2020

Indenrigs- og Boligministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, tlf: 7228-2400