Aktuelle indberetninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner Åben for indberetning af budgetteringsforudsætninger
og takstoplysninger for 2019
Budget for regioner

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner
Særlige regnskabsoplysninger for regioner
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne Åben for indberetning af oplysninger vedr. 3. kvt. 2018
Kommunale bruttodriftsindtægter og bruttodriftsomkostninger
vedr. parkering

Momsrefusion, likviditet og gæld:
Momsrefusion
Revisors godkendelse af momsrefusion
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 4. kvt. 2018

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat for 2006 og tidligere år
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje samt
refinansiering af regionale afdrag
Ansøgning om lånedispensation fra lånepuljer og
ansøgning om særtilskud efter hhv. § 16 og § 19

Spørgeskemaer:
Oversigt over lånepuljer

Øvrige indberetninger:
Oplysninger til Danmarks Statistik

Historiske indberetninger:
Forventet regnskab (til og med regnskab 2016)
Kommunale beskæftigelsesudgifter
Regionale anlægsinvesteringer
Kvartalsoversigter vedr. det specialiserede socialområde
Regionernes likviditet og gæld
Bedre kvalitet i dagtilbud
Indberetning af ændrede takster mv. i løbet af året
Tilskud til bedre dagtilbud
Spørgsmål til udvalgte kommuner vedr. udgifter til
ældre og personer med handicap/udsatte voksne
Spørgeskema om kommunernes lånerammer for 2011
Spørgeskema om regionernes lånerammer for 2011
Spørgeskema om kommunernes låntagning - uden for KommuneKredit  
- i fremmed valuta samt anvendelse af derivataftaler
Udgifter til tilbagebetaling af grundskyld inkl. renter
Refusion af tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld
Nedsættelse af grundskyld af produktionsjord (foreløbig og endelig)
Efterregulering ifm. frokost i daginstitutionerØkonomi- og Indenrigsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, tlf: 7228-2400