Aktuelle indberetninger til Social- og Indenrigsministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner Åben for indberetning af budgetteringsforudsætninger
og takstoplysninger for 2021
samt for omvalg af selvbudgettering for 2020
Budget for regioner

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner
Særlige regnskabsoplysninger for regioner
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne Åben for indberetning af oplysninger vedr. 3. kvt. 2020
Kommunale bruttodriftsindtægter og bruttodriftsomkostninger
vedr. parkering
Åben for indberetning vedr. 2019
Provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme Åben for indberetning vedr. 2019

Momsrefusion, likviditet og gæld:
Momsrefusion Åben for indberetning af momsrefusion for december 2020
Revisors godkendelse af momsrefusion
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 4. kvt. 2020

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat for 2006 og tidligere år
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje samt
refinansiering af regionale afdrag
Kommunale lånepuljer, særtilskud,
frigivelse af deponerede midler med mere
Åben for ansøgning om frigivelse af deponerede midler for 2020
og om overførsel af lånedisp. til fremrykkede anlægsinvesteringer

Spørgeskemaer:
Oversigt over låneoptagelse og lånepuljer Åben for indberetning vedr. låneoptagelsen i 2019

Øvrige indberetninger:
Oplysninger til Danmarks Statistik Åben for indberetning af handelskreditoplysninger for 2020

Social- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, tlf: 7228-2400