Aktuelle indberetninger til Indenrigs- og Boligministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner
Budget for regioner

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner
Særlige regnskabsoplysninger for regioner
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne Åben for indberetning af oplysninger vedr. 1. kvt. 2021
Kommunale bruttodriftsindtægter og bruttodriftsomkostninger
vedr. parkering
Åben for indberetning vedr. 2020
Provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme Åben for indberetning vedr. 2020

Momsrefusion, likviditet og gæld:
Momsrefusion Åben for indberetning af momsrefusion for april 2021
og for endelig afregning for 2020
Revisors godkendelse af momsrefusion Åben for revisors godkendelse af momsref. vedr. 2020
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise)

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat for 2006 og tidligere år Åben for indberetning af selskabsskatteoplysninger
vedr. indkomståret 2019
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem Åben for indberetning af selskabsskatteoplysninger
vedr. indkomståret 2019
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje samt
refinansiering af regionale afdrag
Kommunale lånepuljer, særtilskud,
frigivelse af deponerede midler med mere
Åben for ansøgning om frigivelse af deponerede midler for 2021 (runde 1)

Spørgeskemaer:
Oversigt over låneoptagelse og lånepuljer Åben for indberetning vedr. låneoptagelsen i 2020

Øvrige indberetninger:
Oplysninger til Danmarks Statistik Åben for indberetning af handelskreditoplysninger
og derivatoplysninger for 2020

Indenrigs- og Boligministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, tlf: 7228-2400