Aktuelle indberetninger til Social- og Indenrigsministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner Åben for indberetning vedr. 2020 af hovedoversigt,
særlige budgetoplysninger
budgetteringsforudsætninger og takster
Budget for regioner Åben for indberetning af budget 2020

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner
Særlige regnskabsoplysninger for regioner
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne Åben for indberetning af oplysninger vedr. 3. og 4. kvt. 2019
Kommunale bruttodriftsindtægter og bruttodriftsomkostninger
vedr. parkering
Åben for indberetning vedr. 2018

Momsrefusion, likviditet og gæld:
Momsrefusion Åben for indberetning af revisoroplysninger
Revisors godkendelse af momsrefusion
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 4. kvt. 2019

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat for 2006 og tidligere år
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje samt
refinansiering af regionale afdrag
Ansøgning om lånedispensation fra lånepuljer,
særtilskud efter hhv. § 16 og § 19 samt
frigivelse af deponerede midler (§ 15)
Åben for frigivelse af deponerede midler for 2019

Spørgeskemaer:
Oversigt over låneoptagelse og lånepuljer Åben for indberetning vedr. låneoptagelsen i 2018

Øvrige indberetninger:
Oplysninger til Danmarks Statistik Åben for indberetning af handelskreditoplysninger for 2019

Social- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, tlf: 7228-2400