Aktuelle indberetninger til Social- og Indenrigsministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner Åben for indberetning vedr. 2020 af hovedoversigt,
særlige budgetoplysninger
og budgetteringsforudsætninger.
Budget for regioner Åben for indberetning af budget 2020

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner
Særlige regnskabsoplysninger for regioner
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne Åben for indberetning af oplysninger vedr. 3. kvt. 2019 og 1. kvt. 2020
Kommunale bruttodriftsindtægter og bruttodriftsomkostninger
vedr. parkering
Åben for indberetning vedr. 2019

Momsrefusion, likviditet og gæld:
Momsrefusion Åben for indberetning af endelig momsrefusion for 2019
Revisors godkendelse af momsrefusion Åben for revisors godkendelse af momsref. vedr. 2019
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 1. kvt. 2020

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat for 2006 og tidligere år Åben for indberetning af selskabsskatteoplysninger
vedr. indkomståret 2018
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem Åben for indberetning af selskabsskatteoplysninger
vedr. indkomståret 2018
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje samt
refinansiering af regionale afdrag
Kommunale lånepuljer, særtilskud,
frigivelse af deponerede midler samt
lånedispensationer som følge af COVID-19
Åben for ansøgning om lånedispensation som følge af COVID-19
samt for frigivelse af deponerede midler for 2020

Spørgeskemaer:
Oversigt over låneoptagelse og lånepuljer Åben for indberetning vedr. låneoptagelsen i 2019

Øvrige indberetninger:
Oplysninger til Danmarks Statistik Åben for indberetning af handelskreditoplysninger for 2019
og for derivatoplysninger for 2019

Social- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, tlf: 7228-2400