Indberetning til Danmarks Statistik - via indtast.dk

Indberetning af kommunale og regionale oplysninger til Danmarks Statistik
(ved brug af Indenrigs- og Boligministeriets indberetningsløsning)Brugernavn
Kodeord Bemærk, at du skal anvende det kodeord, der fremgår af
mail sendt til alle kommuner og regioner d. 24. marts 2021
 


Indenrigs- og Boligministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, tlf: 7228-2400