Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet - via www.indtast.dk

Indberetning af kvartalsvise regnskabsoplysninger fra 2010 og frem for regioner


Brugernavn
Kodeord
 Økonomi- og Indenrigsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, tlf: 7228-2400