Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet - via www.indtast.dk

Indberetning af oplysninger vedr. tilskud til bedre dagtilbud
(opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2013)Brugernavn
Kodeord
 Økonomi- og Indenrigsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, tlf: 7228-2400